Διατήρηση γονιμότητας

H γονιμότητα έχει χρονικά όρια. Η κρυοσυντήρηση έρχεται για να δώσει τη λύση. Για κάθε γυναίκα, η μητρότητα είναι συνειδητή επιλογή και αναφαίρετο δικαίωμα.

Η επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων και σπέρματος για τους νέους που τα δεδομένα της ζωής τους δεν τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν έγκαιρα την οικογένειά τους. Χάρη στην εξέλιξη αυτή της επιστήμης, άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα της συντήρησης της γονιμότητας και την προστασία από την επίδραση του χρόνου προκειμένου να μπορούν να λάβουν όλες τις σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους, χωρίς την πίεση του χρόνου.

Όταν η απόκτηση παιδιού αναβάλλεται είτε για προσωπικούς είτε ιατρικούς λόγους, η συντήρηση γονιμότητας μπορεί να γίνει η φωτεινή διέξοδος που θα συνδέσει τις απαιτήσεις του τώρα, με τις ευκαιρίες του αύριο.
Η κατάψυξη ωαρίων προσφέρει στις γυναίκες αυτές την ευκαιρία να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους πριν εξαντληθεί η ωοθηκική τους εφεδρεία. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων προσφέρει πλέον μια διέξοδο στο πρόβλημα αυτό.

Καθώς η γονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί τόσο από ιατρικές παθήσεις όσο και από χειρουργικές και φαρμακευτικές θεραπείες, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι τοξικές, η διατήρηση της γονιμότητας αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για άνδρες και γυναίκες που νοσούν και βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Επιβεβλημένη θεωρείται η συντήρηση γονιμότητας σε κακοήθη νοσήματα όπου συχνά η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει χημειοθεραπευτικά και ακτινοθεραπευτικά σχήματα, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση σε άνδρες και γυναίκες. Η ανάγκη συντήρησης γονιμότητας μπορεί να υπάρξει και σε καλοήθεις ιατρικές παθήσεις που για να αντιμετωπιστούν απαιτείται η χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων με πιθανή επιβαρυντιική δράση στη γονιμότητα ανδρών και γυναικών. Τέτοιες παθησεις είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης.

Μια ακόμη, ολοένα και πολυπληθέστερη κατηγορία γυναικών και ανδρών που με αφορμή την επαγγελματική αποκατάσταση ή την έλλειψη συντρόφου µμεταθέτουν σε μεγαλύτερη ηλικία την απόκτηση απογόνων.

Έχει, όμως, αποδειχθεί επιστημονικά ότι η γονιμότητα της γυναίκας µγειώνεται από την ηλικία των 35 και ακόμη περισσότερο από την ηλικία των 40. Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων σε ηλικίες υψηλής γονιμότητας τις απαλλάσσει από την πίεση της ηλικίας και της επιλογής κατάλληλου συντρόφου

Αν και δεν έχουν καθοριστεί διεθνώς όρια, επειδή τόσο ο αριθμός όσο και η ποιότητα των ωαρίων μειώνεται μετά τα 35 έτη και ιδίως μετρά τα 40 έτη, οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι αποτελεσματικότερη όταν τα ωάρια καταψύχονται πριν την ηλικία των 35 ετών.
Καθόλου. Τα βήματα της διαδικασίας είναι αρκετά απλά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 10-14 ημέρες. Για να συλλεχθούν τα ωάρια που θα καταψυχθούν, η γυναίκα υποβάλλεται στην ίδια διαδικασία ορμονικής διέγερσης των ωοθηκών που γίνεται και στην εξωσωματική, με τη διαφορά ότι μετά την ωοληψία δεν πραγματοποιείται γονιμοποίηση των ωαρίων από το σπέρμα, ούτε εμβρυομεταφορά. Τα ωάρια που συλλέγονται κρυοσυντηρούνται και αποθηκεύονται στους -196 Κελσίου με τη σύγχρονη μέθοδο της υαλοποίησης. Όταν η ασθενής είναι έτοιμη να επιχειρήσει μία εγκυμοσύνη τα ωάρια αποψύχονται και γονιμοποιούνται και στη συνέχεια τα έμβρυα εταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας.

Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μετά την καθιέρωση της υαλοποίησης ωαρίων, δείχνουν ότι η ποιότητα των κατεψυγμένων ωαρίων, η πιθανότητα γονιμοποίησής τους και τα ποσοστά κύησης είναι εφάμιλλα με αυτά των φρέσκων ωαρίων.

Η Αμερικάνικη Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ASRM) θεωρεί τη μέθοδο της υαλοποίησης ωαρίων κατάλληλη για καθημερινή εφαρμογή, ενώ οι μελέτες των παιδιών που έχουν γεννηθεί με τη μέθοδο αυτή, δείχνουν ότι η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής.

Η νομοθεσία στη χώρα μας επιτρέπει την κύηση με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μέχρι τα 50 έτη.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια απλή και ασφαλής μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες.
Κύριες ενδείξεις για συντήρηση γονιμότητας στους άνδρες είναι:
• ιατρικοί λόγοι (χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες)
• ανδρική υπογονιμότητα (χαμηλές παράμετροι στο σπερμοδιάγραμμα, αζωοσπερμία)
• έκθεση σε επιβαρυντικές εργασιακές συνθήκες (χημικές, τοξικές ουσίες, πολλές ώρες καθιστικής εργασίας),
• Κοινωνικοί λόγοι και αναβολή της δημιουργίας οικογένειας σε μεταγενέστερο χρόνο.